Aktualności

Aukcje zakończone

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy, · Rasa:

W Janowie Podlaskim za­koń­czo­no Dni Konia Arabskiego. 

Z 25 ko­ni wy­sta­wio­nych do li­cy­ta­cji (katalog on-line) sprze­da­ło się 18 sztuk za łącz­ną kwo­tę 409 000 eu­ro. W su­mie na dwóch au­kcjach li­cy­tu­ją­cy wy­da­li 1 680 000 euro.

źró­dło: Świat Koni

Print Friendly, PDF & Email