Aktualności

Ranking koni huculskich (po Rzeszotarach) – eliminacje

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po pią­tym (Rzeszotary, 6-​7 sierp­nia) z se­rii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej. Zgodnie z  regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej, któ­ry od­bę­dzie się w Regietowie w dniach 16-​18 wrze­śnia 2016 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w rankingu.

Kolejne eli­mi­na­cje od­bę­dą się w:

  • Boguszynku, 20 sierpnia;
  • Rudawce Rymanowskiej, 26-​28 sierpnia
Print Friendly, PDF & Email