Aktualności

XV Czempionat Koni Zimnokrwistych – Kętrzyn

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,

Wszystkich mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­sty­ch za­pra­sza­my do obej­rze­nia ma­te­ria­łów fil­mo­wy­ch z XV Czempionatu Koni Zimnokrwistych, któ­ry od­był się w dnia­ch 23-​24 lip­ca w Kętrzynie.

Niniejsze ma­te­ria­ły zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ny przez pa­na Tadeusza Baranieckiego.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube