Aktualności

MPMK-​A – konie 7-​9-​letnie

12 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Przedstawiamy program półfinałowy dla koni 7-9-letnich star­tu­ją­cych w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu.