Aktualności

4. Regionalne Święto Hodowców Koni – Górki 2016

19 września 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy, ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem 4. Regionalnego Święta Hodowców Koni – Górki 2016, któ­re od­bę­dzie się 25 wrze­śnia b.r.

W programie:

  • 10:00 po­ka­zy ho­dow­la­ne w rasach
  • 12:00 Msza Święta pod prze­wod­nic­twem JE Księdza Biskupa Marka Solarczyka
  • 13:30 wrę­cze­nie na­gród ho­dow­com bio­rą­cym udział w po­ka­zach hodowlanych
  • 14:00 po­ka­zy umie­jęt­no­ści i spraw­no­ści ka­wa­le­ryj­skiej w wy­ko­na­niu Szwadronu Kawalerii Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
  • 14:30 po­ka­zy po­wo­że­nia (przed­sta­wi Stado Ogierów Łąck)
  • 15:00 wy­ści­gi za­przę­go­we o Puchar Wójta Gminy Garwolin

… oraz sto­iska gastronomiczne!

Całość po­pro­wa­dzi p. Krzysztof Szuster ze stad­ni­ny M. K. Szuster z Budzisk

plakat_www_ok

Print Friendly, PDF & Email