Aktualności

4. Regionalne Święto Hodowców Koni – Górki 2016

19 września 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy, ·

W pro­gra­mie:
10:00 po­ka­zy ho­dow­la­ne w ra­sach
12:00 Msza Święta pod prze­wod­nic­twem JE Księdza Biskupa Marka Solarczyka
13:30 wrę­cze­nie na­gród ho­dow­com bio­rą­cym udział w po­ka­zach ho­dow­la­nych
14:00 po­ka­zy umie­jęt­no­ści i spraw­no­ści ka­wa­le­ryj­skiej w wy­ko­na­niu Szwadronu Kawalerii Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
14:30 po­ka­zy po­wo­że­nia (przed­sta­wi Stado Ogierów Łąck)
15:00 wy­ści­gi za­przę­go­we o Puchar Wójta Gminy Garwolin

… oraz sto­iska ga­stro­no­micz­ne!

Całość po­pro­wa­dzi p. Krzysztof Szuster ze stad­ni­ny M. K. Szuster z Budzisk

plakat_www_ok

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube