Aktualności

Kwalifikacje do Zakładu Treningowego 2016

27 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ra­sy ślą­skiej do za­przę­go­we­go tre­nin­gu w ZT Książ. Materiały udo­stęp­nił pan Sebastian Kwoczała.

Print Friendly, PDF & Email