Aktualności

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej Klikowa – propozycje

27 września 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przed­sta­wia pro­po­zy­cje na zasadniczą próbę dzielności koni rasy huculskiej, któ­ra od­bę­dzie się w dniu 20 paź­dzier­ni­ka 2016 r. na te­re­nie by­łe­go Stada Ogierów ,,Klikowa”. Zgłoszenia na­le­ży prze­sy­łać naj­póź­niej do dnia 13 paź­dzier­ni­ka. 

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube