Aktualności

Premiowanie źrebiąt ras zimnokrwistych

11 października 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa: ,

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie za­pra­sza­my na pre­mio­wa­nie źre­biąt rocz­ny­ch oraz dwu­let­ni­ch ras zim­no­krwi­sty­ch, któ­re od­bę­dzie się 25.10.2016 r. o go­dzi­nie 9:00 na te­re­nie tar­go­wi­ska gmin­ne­go w Kozłowie Biskupim.

plakat

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube