Aktualności

Taka para! – Kamil Grzelczyk i Wibaro

17 października 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z filmem reżyserii Ryszarda Mościckiego, pro­duk­cji Szymona Taranta, pre­zen­tu­ją­cym ak­tu­al­ne­go Mistrza Polski w sko­ka­ch przez prze­szko­dy Kamila Grzelczyka i je­go ko­nia WIBARO sp (Bajou Du Rouet hol. – Wiagra sp /​ Graf Quidam sp) hod. Mariana Skopa, wł. Bogdana Kuchejdy.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube