Aktualności

Kwalifikacja młodych ogierów rasy hc do wpisu do księgi stadnej

20 października 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z protokołem z kwalifikacji młodych ogierów rasy huculskiej do wpisu do księgi stadnej, któ­ra od­by­ła się w Tarnowie na te­re­nie ośrod­ka Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w dniu 19 października.

Print Friendly, PDF & Email