Aktualności

Klikowska Parada Konna – relacja filmowa

24 października 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Zapraszamy Państwa do za­po­zna­nia się z re­la­cją fil­mo­wą z VIII Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Śląskich, któ­ry od­był się w Klikowej w dniach 10-11.09.2016 r.

Niniejsze ma­te­ria­ły zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ny przez pa­na Tadeusza Baranieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube