Aktualności

Klikowska Parada Konna – relacja filmowa

24 października 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Zapraszamy Państwa do za­po­zna­nia się z re­la­cją fil­mo­wą z VIII Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Śląskich, któ­ry od­był się w Klikowej w dniach 10-​11 wrze­śnia 2016 r.

Niniejsze ma­te­ria­ły zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ne przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email