Aktualności

Klikowska Parada Konna – relacja filmowa

4 listopada 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy, · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z VIII Wojewódzkiego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy ŚląskiejV Wojewódzkiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty pod na­zwą: Polskie ko­nie, tra­dy­cja, te­raź­niej­szość szan­są na przy­szłość ra­mach Klikowskiej Parady Konnej, któ­ra oby­ła się w dniach 10-​11 wrze­śnia 2016 r. w Klikowej.

Print Friendly, PDF & Email