Aktualności

Wesołych Świąt

19 grudnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Wszystkim Hodowcom i Właścicielom koni życzy­my
zdro­wych, spo­koj­nych, rado­snych i peł­nych miłych wspo­mnień Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym 2017 roku

Zarząd i pra­cow­ni­cy Polskiego Związku Hodowców Koni

Zdjęcie dzię­ki uprzej­mo­ści Stajnia w Dolinie Brdy

 

Print Friendly, PDF & Email