Aktualności

Wesołych Świąt

19 grudnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Wszystkim Hodowcom i Właścicielom ko­ni ży­czy­my
zdro­wy­ch, spo­koj­ny­ch, ra­do­sny­ch i peł­ny­ch mi­ły­ch wspo­mnień Świąt Bożego Narodzenia
oraz sa­my­ch suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym 2017 ro­ku

Zarząd i pra­cow­ni­cy Polskiego Związku Hodowców Koni

Zdjęcie dzię­ki uprzej­mo­ści Stajnia w Dolinie Brdy

 

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube