Aktualności

Wesołych Świąt

19 grudnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Wszystkim Hodowcom i Właścicielom ko­ni życzymy
zdro­wych, spo­koj­nych, ra­do­snych i peł­nych mi­łych wspo­mnień Świąt Bożego Narodzenia
oraz sa­mych suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym 2017 roku

Zarząd i pra­cow­ni­cy Polskiego Związku Hodowców Koni

Zdjęcie dzię­ki uprzej­mo­ści Stajnia w Dolinie Brdy

 

Print Friendly, PDF & Email