Aktualności

Wiosenne Aukcje Ogierów Zimnokrwistych

17 stycznia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza na wio­sen­ne au­kcje ogie­rów zim­no­krwi­stych, któ­re od­bę­dą się:

  • Dnia 16 lu­te­go 2017 ro­ku w Kwidzynie – or­ga­ni­za­tor Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku
  • Dnia 4 mar­ca 2017 ro­ku w Józefinie – or­ga­ni­za­tor Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
  • Dnia 1 mar­ca 2017 ro­ku w Dąbrowie Białostockiej – or­ga­ni­za­tor Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email