Aktualności

SK Janów Podlaski: oferta dla lekarzy weterynarii

18 stycznia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Stadnina Koni Janów Podlaski sp. z o.o. za­pra­sza le­ka­rzy we­te­ry­na­rii do skła­da­nia ofert na świad­cze­nie usług we­te­ry­na­ryj­ny­ch kom­plek­so­wej opie­ki nad koń­mi oraz by­dłem. 

Zapraszamy do skła­da­nia ofert!

Szczegóły znaj­dą Państwo pod lin­ka­mi:

  1. Świadczenie usług weterynaryjnych kompleksowej opieki nad końmi
  2. Świadczenie usług weterynaryjnych kompleksowej opieki nad bydłem
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube