Aktualności

Katalog STANÓWKA 2017

24 stycznia 2017 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo, ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z li­cen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2017.

Ponadto za­chę­ca­my do prze­czy­ta­nia ar­ty­ku­łów na te­mat przy­go­to­wa­nia kla­czy i ogie­rów do se­zo­nu ho­dow­la­ne­go z no­we­go zimowego numeru kwartalnika Hodowca i Jeździec.

Print Friendly, PDF & Email