Aktualności

Cavaliada Lublin 2017: Konkurs pod patronatem Prezesa PZHK

7 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Lublin, ·

Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Koni Ryszard Pietrzak oraz pre­zes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki wrę­czy­li na­gro­dę Dajanie Pawlickiej, któ­ra na ko­niu Bebeto wy­gra­ła dwu­fa­zo­wy kon­kurs śred­niej run­dy o na­gro­dę Agencji Nieruchomości Rolnych, pod pa­tro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni.

zdję­cia z mat. Cavaliady

Print Friendly, PDF & Email