Aktualności

Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni

28 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie, ·

Szanowni Państwo,
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imie­niu swo­im i Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, któ­ra je­st Organizacją Pożytku Publicznego, uprzej­mie pro­si wszyst­ki­ch, któ­rym tra­dy­cja i pol­ska kul­tu­ra nie są obo­jęt­ne, o wspar­cie dzia­łań Fundacji i prze­ka­za­nie 1% po­dat­ku na ce­le sta­tu­to­we Fundacji.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube