Aktualności

Uniwersytet Otwarty SGGW

6 kwietnia 2017 · Kategoria: Szkolenia, ·

W imie­niu Uniwersytety Otwartego SGGW za­pra­sza­my na kursy:

  1. Biomechanika ru­chu ko­ni – 22-23.04.2017
  2. Hodowla ko­ni spor­to­wych – 20-21.05.2017

Prowadząca: dr hab. Dorota Lewczuk (prof. IGHZ PAN Jastrzębiec) 

Koszt: 250zł

Informacje i za­pi­sy (ter­min ogra­ni­czo­ny) – www.uo.sggw.pl/pl/oferta-kursow/przyroda/edycja-9

Print Friendly, PDF & Email