Aktualności

Wystawa Specjalistyczna Czempionat Koni Sokólskich

14 kwietnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, ·

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku za­pra­sza­my na „Wystawę Specjalistyczną Czempionat Koni Sokólskich”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 20-21.05.2017 r. 

 

Program wy­sta­wy:

Sobota 20.05.2017

10:00                – Zwózka koni

10:30                – Odprawa Hodowców

11:00-16:00      – Wycena koni 
                            –  klacz­ki roczne
                            –  ogier­ki roczne
                            –  kla­cze dwuletnie
                            –  ogie­ry dwuletnie

16:00-17:30      – Komisyjna oce­na ty­pu oraz pró­ba po­słu­szeń­stwa kla­czy sokólskich

18:00                 – Spotkanie z Panią dr inż. Grażyną Polak ko­or­dy­na­to­rem ds. ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych koni

19:00                – Wieczorne spo­tka­nie przy ognisku

Niedziela 21.05.2017

8:00                 – Śniadanie

8:30                 – Odprawa hodowców

8:45                 – Prezentacja koni

11:00                – Wręczenie nagród

12:30                – Zakończenie wystawy

Print Friendly, PDF & Email