Aktualności

Przetarg koni 29.04.2017 r.

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

Szanowni Państwo

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 29.04.2017 or­ga­ni­zu­je prze­targ ko­ni, na któ­ry ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kie oso­by zainteresowane. 

W za­łą­cze­niu li­sta ko­ni ofe­ro­wa­nych do sprze­da­ży. Więcej in­for­ma­cji mo­że udzie­lić Pani Anna Stefaniuk tel. 697 619 305.

Z po­wa­ża­niem
Mazurek Agnieszka
Sekretariat

Print Friendly, PDF & Email