Aktualności

Informacje dla wystawców dot. Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu

26 kwietnia 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy, ·

Zapraszamy wszyst­kich Wystawców ko­ni bio­rą­cych udział w te­go­rocz­nej edy­cji Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu do za­po­zna­nia się z po­niż­szy­mi informacjami:

Print Friendly, PDF & Email