Aktualności

Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej

27 kwietnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Wszystkich ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz mi­ło­śni­ków ko­ni hu­cul­skich za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z te­go­rocz­nym terminarzem imprez oraz regulaminem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Impreza od­bę­dzie się na te­re­nie SKH Gładyszów w dniach 15-​17 wrze­śnia 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email