Aktualności

Regulamin MPMK 2017

1 maja 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, WKKW, · Rasa: ,,,

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w se­zo­nie 2017 oraz po­sta­no­wie­nia­mi szcze­gó­ło­wy­mi w dys­cy­pli­nie skoków przez przeszkody oraz WKKW.

Print Friendly, PDF & Email