Aktualności

„Majówka w Regietowie” 2017 – propozycje

8 maja 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie przed­sta­wia­my pro­po­zy­cje na „Majówkę w Regietowie”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 27-​28 ma­ja w Regietowie. Zgłoszenia do dnia 15.05.2017 r.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email