Aktualności

REGULAMIN Wystawy Specjalistycznej – Czempionatu Koni Sztumskich

16 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z Regulaminem Czempionatu Koni Sztumskich, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 10-​11 czerw­ca w ODR Starym Polu.

fot. Paulina Peckiel

Print Friendly, PDF & Email