Aktualności

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej

9 czerwca 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjamiformularzem zgłoszeniowym Zasadniczej Próby Dzielności Koni Rasy Huculskiej, któ­ra od­bę­dzie się w Tarnowie Klikowej 24 czerw­ca 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email