Aktualności

16. czerwca biuro główne PZHK będzie nieczynne

14 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Informujemy, że w dniu 16. czerw­ca biu­ro głów­ne Polskiego Związku Hodowców Koni bę­dzie nieczynne.
Czynne bę­dą dział ksiąg stad­nych oraz dział IT pod nu­me­rem te­le­fo­nu: 22 621-85-80.

Print Friendly, PDF & Email