Aktualności

Majówka w Regietowie – relacja wideo

20 czerwca 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ma­te­riał fil­mo­wym z Majówki w Regietowie, gdzie od­by­ła się za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej oraz kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re od­by­ły się w dniach 27-​28 ma­ja 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email