Aktualności

Szlakiem Konia Huculskiego

11 lipca 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my na re­la­cję fil­mo­wą z XVII Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieżowego pn. „Szlakiem Konia Huculskiego” oraz z IV Małopolskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, któ­re od­by­ły się w dniach 10-​11 czerw­ca 2017 r. w Klikowej.

Autorem fil­mu jest pan Łukasz Grudysz. Serdecznie za­pra­sza­my!

Więcej in­for­ma­cji na stronie związku.