Aktualności

Aukcja ogierów PomZHK w Malborku

27 lipca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że de­cy­zją Zarządu Pomorskiego Związku Hodowców Koni z dnia 12 ma­ja 2017 ro­ku 64 wy­sta­wa – sprze­daż ogie­rów zim­no­krwi­stych od­bę­dzie się w dniach 10-​11 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w Kwidzynie Miłosnej (Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe).

Print Friendly, PDF & Email