Aktualności

Ranking koni huculskich (po Białołęce) – kwalifikacje

28 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po trze­cim (Białołęka, 15-​16 lip­ca) z se­rii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z  regulaminem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re od­bę­dą się w Regietowie w dniach 15-​​17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w rankingu.

Kolejne kwa­li­fi­ka­cje od­bę­dą się w:

  • Rzeszotarach, 5-​​6 sierpnia;
  • Kołaczycach, 12-​13 sierpnia;
  • Młodzikowie, 19 sierpnia;
  • Rudawce Rymanowskiej, 25-​​27 sierpnia.
Print Friendly, PDF & Email