Aktualności

V Ogólnopolski Czempionat Kuców

9 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem V Ogólnopolskiego Czempionatu Kuców, któ­ry od­bę­dzie się 16 wrze­śnia br. w KJ Aromer.

Formularz zgłoszeniowy.

Print Friendly, PDF & Email