Aktualności

I Międzywojewódzka Specjalistyczna Wystawa Klaczy Starszych Ras Zimnokrwistych

31 sierpnia 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa: ,

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie od­dział w Radomiu za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem I Międzywojewódzkiej Specjalistycznej Wystawy Klaczy Starszych Ras Zimnokrwistych pod pa­tro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, któ­ra od­bę­dzie się w Kozienicach dnia 14 paź­dzier­ni­ka br.

Print Friendly, PDF & Email