Aktualności

Konferencja dot. badań genetycznych u koni wyścigowych

6 września 2017 · Kategoria: Konferencje, · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z programem konferencji „Badania ge­ne­tycz­ne w mo­ni­to­ro­wa­niu zdro­wia i moż­li­wo­ści tre­nin­go­wych u ko­ni wy­ści­go­wych”, któ­ra od­bę­dzie się 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godz. 9:00 na Warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec (Trybuna Honorowa, II pię­tro – obo­wią­zu­je dress code). Wstęp wolny!

Print Friendly, PDF & Email