Aktualności

Lista koni zgłoszonych na MPMK w WKKW

11 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Przedstawiamy listę koni zgłoszonych na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW, któ­re od­bę­dą się w dniach 14-​17. wrze­śnia w Strzegomiu. W ra­zie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber.

Legenda:

  • ko­nie zie­lo­ne spraw­dzo­ne pod wzglę­dem rodowodowym,
  • ko­nie po­ma­rań­czo­we w trak­cie weryfikacji,
  • na czer­wo­no ko­nie bez moż­li­wo­ści startu. 
Print Friendly, PDF & Email