Aktualności

5. Regionalne Święto Hodowców Koni – Górki 2017

13 września 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy, ·

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem 5. Regionalnego Święta Hodowców Koni – Górki 2017, któ­re od­bę­dzie się w dniach 23-​24 wrze­śnia b.r.

 

Print Friendly, PDF & Email