Aktualności

5. Regionalne Święto Hodowców Koni - Górki 2017

13 września 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy, ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem 5. Regionalnego Święta Hodowców Koni - Górki 2017, któ­re odbę­dzie się w dniach 23-24 wrze­śnia b.r.

 

Print Friendly, PDF & Email