Aktualności

VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych

14 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kim mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­stych na VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, któ­ry od­bę­dzie się dnia 21 paź­dzier­ni­ka w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.

Zgłoszenia do Czempionatu przyj­mu­je Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku.

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z Regulaminem wystawy.

Print Friendly, PDF & Email