Aktualności

Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi i Czterokonnymi – medaliści

19 września 2017 · Kategoria: Powożenie, · Rasa: ,,

Pierwszy raz od 26 lat ze­bra­ła się wy­ma­ga­na licz­ba za­wod­ni­ków i od­by­ły się Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi! Poprzednie za­wo­dy te­go szcze­bla od­by­ły się w 1991 ro­ku tak­że w Bogusławicach!

***

Mistrzem Polski zo­stał Bartłomiej Kwiatek z koń­mi ra­sy ślą­skiej: Imbred (Pikolo śl. – Izyda śl. /​ Mundial śl.) hod. G. Świątek, wł. B. Świątek; Rodos (Drab śl. – Regencja śl. /​ Bank śl.) hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki; Bazyli (Lokan śl. – Bazylia śl. /​ Palant śl.) hod. SO KSIĄŻ, wł. G. Świątek; Drab (Hutor śl. – Dama śl. /​ Arsen śl.) hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki; Epilog (Lokan śl. – Egida śl. /​ Nomen śl.) hod. SO Książ, wł. W. Kwiatek.

Srebro wy­wal­czył Piotr Mazurek z koń­mi sp: Bankier (Pastisz m – Bakalia sp /​ Insider old.) hod. T. Lipiński, wł. P. Mazurek; Donna Love (Pastisz m – Donnerfee saks. /​ Donnerklang A old.) hod. i wł. P. Mazurek; Donnerkuss (Pastisz m – Donnerfee saks. /​ Donnerklang A old.) hod. i wł. P. Mazurek; Erazmus (Ulisses KWPN – Eroica sp /​ Lancer III hol.) hod. Eco-​Abi Ewa Fabinska, wł. P. Mazurek; Eric (Carambole KWPN – Eroica sp /​ Lancer III hol.) hod. Eco-​Abi Ewa Fabinska, wł. P. Mazurek.

Brązowy me­dal tra­fił do Wiesława Sadowskiego, któ­ry po­wo­ził koń­mi: Dark Ulkje AFS (Dark Ynte 002 – Wijlster J /​ Thomas 327 fryz.) hod. R. J. Hoekstra, wł. W. Sadowski; Jelmer Fan’t Suderein fryz. (Jasper 366 fryz. – Hinke Fan’t Suderein fryz. /​ Nykle fryz.) hod. i wł. W. Sadowski; Nico Jacobus fryz. (Dark Ynte – Wynanda V. /​ Nykle) hod. D. Veldman, wł. W. Sadowski; Tracy J.W. NRPS (Yk Dark Danilo 001 – Hedwig W /​ Jakob 302 fryz.) hod. J. J. Winkelman, wł. R. van den Bos; Yk Dark Henk NRPS (Yk Dark Ynte AES – Berber Djoke S. /​ Abe 346 fryz.) hod. S. Papjes, wł. W. Sadowski.

***

Zwycięzcą Mistrzostw Polski w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi zo­stał Bartłomiej KwiatekSonet śl. (Dastin xx – Sorbona śl. /​ Bojkot śl.) hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki.

Srebro wy­wal­czy­ła Katarzyna KuryśBiraldo sp (Halogen m. – Buchta sp /​ Caretino K hes.) hod. M. Sikora, wł. K. Kuryś.

Brąz przy­padł Marcinowi Kilańczykowi i ko­nio­wi Prymus śl. (Tycjan śl. – Prymka śl. /​ Ryko śl.) hod. A. Zwierzanski, wł. A. Kilańczyk.

***

Polski Związek Hodowców Koni przy­znał na­gro­dy zwy­cięz­com kon­kur­sów za­przę­gów jed­no­kon­nych i czte­ro­kon­nych. Obie na­gro­dy ode­brał oczy­wi­ście Bartłomiej Kwiatek!

Medalistom gra­tu­lu­je­my!

Print Friendly, PDF & Email