Aktualności

Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej – Klikowa

25 września 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­nem i ogól­ny­mi wa­run­ka­mi Zasadniczej Próby Dzielności Koni Rasy Huculskiej, któ­ra od­bę­dzie się 18 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w Tarnowie przy uli­cy Klikowskiej 304.

Załączniki do­stęp­ne są na stro­nie MZHK w Krakowie.

Print Friendly, PDF & Email