Aktualności

Koń polskiej hodowli II Wicemistrzem Belgii 2017

28 września 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

W bel­gij­skiej miej­sco­wo­ści Lanaken od­by­ły się Mistrzostwa Belgii w sko­kach przez prze­szko­dy. Siwy MJT Nevados S ex Nevados S sp (Calvados Z – Nestia S sp /​ Romualdo KWPN) wy­ho­do­wa­ny przez Stanisława Szurika zdo­był brą­zo­wy me­dal pod Gregorym Watheletem. Właścicielem ko­nia jest pol­ska spół­ka Makrum Jumping Team.

W ro­ku 2015 MJT Nevados S zdo­był zło­ty me­dal Mistrzostw Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy w ka­te­go­rii sied­mio­lat­ków, rów­nież pod Gregorym Watheletem.

SUNSHINE TOUR 2015

www.moisesbasallote.com

Print Friendly, PDF & Email