Aktualności

Test połówkowy klaczy

12 października 2017 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,

Informujemy, że test po­łów­ko­wy dla kla­czy ras szla­chet­nych bę­dą­cych w tre­nin­gu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się dnia 20 paź­dzier­ni­ka (pią­tek), o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Print Friendly, PDF & Email