Dobrostan

Aplikacje do kontroli stanu zdrowia konia

 

Polecamy an­giel­sko­ję­zycz­ne apli­ka­cje na te­le­fon po­zwa­la­ją­ce kon­tro­lo­wać stan zdro­wia i kon­dy­cję konia:

 

Print Friendly, PDF & Email