Formalności

CENTRALNA BAZA DANYCH KONIOWATYCH

 

Centralna Baza Danych Koniowatych (CBDK) za­wie­ra da­ne o ko­nio­wa­tych za­re­je­stro­wa­nych w Polsce – wgląd do tych da­nych po­sia­da in­spek­cja weterynaryjna.

Uruchomiona zo­sta­ła informacyjna strona internetowa CBDK.

Print Friendly, PDF & Email