Formalności

PASZPORT KONIOWATEGO

 

Do kogo właściciel konia (lub innego koniowatego) powinien się zgłosić, aby uzyskać paszport dla swojego konia? Jaka jest procedura wystawiania paszportu i jakie dane on zawiera? Osoby zainteresowane tymi informacjami zapraszamy do przeczytania ulotki informacyjnej „Paszport dla konia”.

Zamieszczamy również formularz „Zgłoszenia konia do rejestru”, którego wypełnienie jest niezbędne w celu otrzymania paszportu.

Aby Okręgowy Związek Hodowców Koni mógł wystawić koniowi paszport, konieczne jest sporządzenie opisu graficznego i słownego zwierzęcia. Osobami uprawnionymi do sporządzania tych opisów są pracownicy okręgowych związków oraz osoby przeszkolone na kursach organizowanych przez PZHK, z którymi poszczególne OZHK/WZHK zawarły umowę.

Lista osób uprawnionych do dokonywania identyfikacji koniowatych

Instrukcja opisu koni

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube