Hodowla

Zmiany w programach hodowlanych

 

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało wprowadzenie następujących zmian w programach hodowlanych, które obowiązywać będą od dnia 1 czerwca 2011 r.:

 1. dla ogierów polskiej hodowli (m, sp i wlkp) wysokość jednego z indeksów (ogólny, skokowy, ujeżdżeniowy) po 100 dniowym treningu w ZT zakończonym próbą dzielności, który pozwala na wpis do księgi, wynosi minimum 100 pkt. indeksowych (pod warunkiem, że ogiery te są trenowane we wspólnym ZT)
 2. dla ogierów importowanych wysokość jednego z indeksów po 100 dniowym treningu w polskim ZT zakończonym próbą dzielności, który pozwala na wpis do księgi stadnej koni rasy sp wynosi minimum 120 pkt.,
 3. dla ogierów trakeńskich hodowli polskiej, trenowanych w oddzielnym ZT niż ogiery sp i wlkp, wysokość jednego z indeksów po 100 dniowym treningu w ZT zakończonym próbą dzielności, który pozwala na wpis do księgi wlkp i użycie w rasie sp wynosi minimum 120 pkt. indeksowych. Wpis takiego ogiera każdorazowo wymaga także zgody Komisji Księgi sp i wlkp. Przy ocenie pokroju, przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą ogiery w ZT powołaną przez PZHK (w miejscach wyznaczonych przez PZHK) ogier musi uzyskać minimum 78 pkt.,
 4. dla ogierów małopolskich, trenowanych w oddzielnym ZT niż ogiery sp i wlkp, wysokość jednego z indeksów po 100 dniowym treningu w ZT zakończonym próbą dzielności, który pozwala na użycie w rasie sp lub wlkp wynosi minimum 120 pkt. Użycie takiego ogiera każdorazowo wymaga także zgody Komisji Księgi sp i wlkp.
 5. dla ogierów małopolskich, trenowanych w oddzielnym ZT niż ogiery sp i wlkp, wysokość jednego z indeksów po 100 dniowym treningu w ZT zakończonym próbą dzielności, który pozwala na wpis do księgi małopolskiej wynosi minimum 100 pkt.
 6. wymagania, które musi spełnić ogier, aby uzyskać wpis do księgi sp lub wlkp na podstawie wyników na torze wyścigowym:
  w jednym sezonie wyścigowym ogier półkrwi – m, wlkp, sp lub hodowli zagranicznej musi zająć 3x1m. (dotyczy gonitw płaskich, płotowych lub przeszkodowych), w tym wygrać jedną z nagród imiennych czyli:

  • Nagroda Wrocławia (kat. B – 2400 m)
  • Nagroda Derby (kat. A – 2400 m)
  • Nagroda Tunela (kat. B – 2400 m)
  • Nagroda Zamknięcia Sezonu (kat. B – 2600 m)
  • Nagroda SK Ochaby* (sezon 2011, 2800 m)
  • Nagroda Dyrektora WTWK-Partynice* (sezon 2011, 3200 m)

  * ponieważ nazwy najważniejszych gonitw płotowych lub przeszkodowych mogą ulec zmianom, na początku każdego sezonu będą one uzgadniane z WTWK Partynice

 7. ogier kończący ZT o profilu zaprzęgowym, aby uzyskać wpis do księgi musi ukończyć próbę dzielności z wynikiem minimalnym 75 pkt. (bez względu na czy jest to ogier zagranicznej czy polskiej hodowli)
 8. ogiery m, sp, wlkp, trakeńskie hodowli polskiej i hodowli zagranicznej ras z listy WBFSH mogą spełnić wymagania alternatywnych prób dzielności i zostać poddane ocenie bonitacyjnej, jeżeli uzyskają w danym sezonie następujące wyniki w klasyfikacji końcowej skokowych Mistrzostw Polski Młodych Koni (muszą ukończyć konkurs finałowy MPMK, bez oceny na płycie):
  • konie 4 letnie polskiej hodowli: min. 16,0 pkt. bonifikacyjnych
  • konie 4 letnie hodowli zagranicznej: min. 16,4 pkt. bonifikacyjnych
  • konie 5 letnie polskiej hodowli: min. 24,0 pkt. bonifikacyjnych
  • konie 5 letnie hodowli zagranicznej: min. 24,6 pkt. bonifikacyjnych
  • konie 6 letnie polskiej hodowli: do 1 błędu (zrzutka lub nieposłuszeństwo lub przekroczenie normy czasu do 0,5 pkt.(5 sek.), upadek jeźdźca wyklucza)
  • konie 6 letnie hodowli zagranicznej: do 1 błędu (jak wyżej)
  • konie 7 letnie polskiej hodowli: do 4 pkt. karnych
  • konie 7 letnie hodowli zagranicznej: do 4 pkt. karnych
 9. ogiery m, sp, wlkp, trakeńskie hodowli polskiej i hodowli zagranicznej ras z listy WBFSH mogą spełnić wymagania alternatywnych prób dzielności i zostać poddane ocenie bonitacyjnej, jeżeli uzyskają w danym sezonie następujące wyniki w klasyfikacji końcowej ujeżdżeniowych Mistrzostw Polski Młodych Koni (muszą ukończyć konkurs finałowy MPMK, bez oceny na płycie):
  • konie 4 letnie polskiej hodowli lub zagranicznej: min. 14,5 pkt. bonifikacyjnych
  • konie 5 letnie polskiej hodowli lub zagranicznej: min. 21,5 pkt. bonifikacyjnych
  • konie 6 letnie polskiej hodowli lub zagranicznej: min. 22,0 pkt. bonifikacyjnych

Uzasadnienie

Aby ujednolicić wymagania dla ogierów zagranicznych ubiegających się o prawo wpisu do polskiej księgi sp, bez względu na miejsce odbywania próby dzielności po 100 (Polska) czy 70 dniowym treningu (Niemcy) zweryfikowano wymagania i w obu przypadkach obowiązuje taka sama wysokość indeksu pozwalającego ogierom hodowli obcej uzyskać prawo wpisu do polskiej księgi sp.

Coraz więcej właścicieli postanawia swoje ogiery poddać selekcji i oceniać na podstawie użytkowości własnej w zawodach sportowych. Obecnie największa liczba młodych ogierów wpisywana jest do księgi sp na podstawie wyników w Mistrzostwach Polski Młodych Koni, głównie skokowych. Dlatego Komisje Ksiąg postanowiły podwyższyć progi selekcyjne tak, aby próbować „gonić” świat i podnosić poziom ogierów wpisywanych do polskich ksiąg.

Zapis dotyczący podwyższania wymagań ogierom małopolskim i trakeńskim trenowanych w innym ZT niż ogiery sp czy wlkp związany jest ze słabszą jakością i mniej wiarygodną ich oceną, gdy są porównywane w niewielkich stawkach i tylko w swojej grupie rasowej.

Informujemy również o zmianach wprowadzonych do zasad kategoryzacji ogierów ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi oraz hodowli zagranicznej będących załącznikiem do „Programów hodowli koni” wymienionych ras:

 • ogiery z kat. C mogą być używane w rozrodzie maksymalnie do 9 roku życia, chyba, że od momentu wpisu do księgi nie upłynęło 5 lat użytkowania w rozrodzie i sporcie;
 • ogiery, które uzyskały kategorię B, aby nie zostały wycofane z rozrodu, powinny uzyskać wymaganą liczbę punktów w okresie kolejnych 4 lat (a nie 4 sezonów);
 • ogiery czynne w hodowli, wpisane do ksiąg stadnych przed 1 stycznia 2004 r., zostaną poddane weryfikacji, zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami kategoryzacji, bez konsekwencji ewentualnego wykluczenia z rozrodu;
 • o nadanie ogierowi wyższej kategorii nie wnioskuje właściciel, ale jest on zobowiązany do przedstawienia prowadzącemu księgę w terminie do 31 października informacji o startach ogiera w zawodach ogólnopolskich i wyższej rangi (dyscyplina, rok, miejsce i rodzaj zawodów – nie dotyczy MPMK).
 • ogiery pełnej i czystej krwi podlegają zasadom kategoryzacji, ale bez ewentualnego eliminowania z rozrodu.

Uzasadnienie

Zaproponowane zmiany zostały zasugerowane przez Komisje Ksiąg Stadnych, które miały na uwadze usprawnienie systemu nadawania kategoryzacji ogierom wymienionych ras.

Wprowadzenie zapisu o użytkowaniu ogiera w rozrodzie i sporcie przez 5 lat od momentu wpisu do księgi stadnej ma na celu wyrównanie szans ogierom uznawanym w starszym wieku (sześcio-, siedmiolatki i starsze) na podstawie Mistrzostw Polski Młodych Koni lub wyników w sporcie jeździeckim.

Zmiana określenia „sezony” na „lata” wynika z faktu, że stosowane w hodowli określenie „sezon kopulacyjny” zdezaktualizowało się i coraz częściej krycie klaczy następuje poza tym tradycyjnie przyjętym okresem.

Zwolnienie właściciela ogiera z wnioskowania o przekategoryzowanie go jest również uzasadnione, gdyż zgodnie z zasadami ogier może uzyskać wyższą kategorię lub zostać wycofany z rozrodu za niespełnienie obowiązujących warunków, czym właściciel oczywiście nie jest zainteresowany. Zobowiązanie właściciela do wskazania odpowiednich konkursów sportowych, które będą podstawą podwyższenia kategorii ogierowi, ułatwi i usprawni wyszukanie w Polskim Związku Jeździeckim, który nie dysponuje elektroniczną bazą danych, wymaganych zasadami kategoryzacji wyników w sporcie jeździeckim.

Propozycja zweryfikowania kategorii ogierom starszym, wpisanym do ksiąg stadnych przed 1 stycznia 2004 r. ma na celu umożliwienie hodowcom oraz właścicielom porównanie klasy (kategorii) wszystkich ogierów, użytkowanych w rozrodzie oraz uwzględnionych w wykazach reproduktorów na danym terenie, niezależnie od ich wieku i momentu wpisu do księgi. Ponieważ jednak zasady kategoryzacji są nie obligatoryjnie dla starszych ogierów, wpisywanych do ksiąg stadnych przed 1 stycznia 2004 r., to nie dotyczyłaby ich w konsekwencji groźba ewentualnego wykluczenia z rozrodu.

Print Friendly, PDF & Email