Hodowla

Ogiery wytypowane do krycia klaczy objętych programem ochrony

 

Sezon 2016

Dane dotyczące aktualnego miejsca postoju ogierów można znaleźć pod następującym adresem.

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA!!!

Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!

  1. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sztumskim przez IZ PIB (ostatnia aktualizacja 19.01.2016, w przypadku gdy plik był pobierany wcześniej zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki). UWAGA: Ogiery zgłoszone, które NIE zostały zakwalifikowane do krycia klaczy w programie ochrony są w oddzielnej zakładce w powyższym pliku excela.
  2. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokólskim przez IZ PIB (ostatnia aktualizacja 10.12.2015, w przypadku gdy plik był pobierany wcześniej zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki). UWAGA: Ogiery zgłoszone, które NIE zostały zakwalifikowane do krycia klaczy w programie ochrony są w oddzielnej zakładce w powyższym pliku excela.

Ogiery małopolskie

Rasa mOgiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony – lista ogierów na sezon 2016 w przygotowaniu.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Rasa wlkpOgiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony – lista ogierów na sezon 2016 w przygotowaniu.

Ogiery rasy śląskiej

Rasa ślOgiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony – lista ogierów na sezon 2016 w przygotowaniu.

Ogiery rasy huculskiej

Rasa hcLista ogierów rasy huculskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony – lista ogierów na sezon 2016 w przygotowaniu.

Ogiery rasy konik polski

Rasa knLista ogierów rasy konik polski przeznaczone do rozrodu w programie ochrony – lista ogierów na sezon 2016 w przygotowaniu.

Archiwum lat ubiegłych

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube