Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez wystawienniczo-​hodowlanych 2004

 

Czerwiec
5. Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
6. „Konik nie tyl­ko na bie­gu­nach” – eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go w ścież­ce hu­cul­skiej Iwkowa
6-​7. Próba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ma­ło­pol­skiej SO Bogusławice
8. Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego SO Bogusławice
SO Gniezno
9. Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego SO Starogard Gd.
ZT Biały Bór
19-​20. IV Ogólnopolski Czempionat Młodych Koni Huculskich Tarnów – SO Klikowa
Lipiec
10. Eliminacje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go w ścież­ce hu­cul­skiej Lutowiska – Bieszczadzki PN
17. „Wakacje z hu­cu­łem” – eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go w ścież­ce hu­cul­skiej Brenna
24-​25. III Krajowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
Sierpień
3. Test „po­łów­ko­wy” dla ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Bogusławice
4. Test „po­łów­ko­wy” dla ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
21. Eliminacje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go w ścież­ce hu­cul­skiej Polana
27-​29. IV Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim. Regionalny czem­pio­nat ho­dow­la­ny i użyt­ko­wy Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
28-​29. Dni Rawy Mazowieckiej – Eliminacje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go w ścież­ce hu­cul­skiej Rawa Mazowiecka
OZHK Łódź
Wrzesień
3-​5. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Skokach przez prze­szko­dy SO Łąck
4-​5. Wystawa ho­dow­la­na i Tarnowska Parada Konna Tarnów – SO Klikowa
10-​12. „Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Huculskich Regietów
11. Piknik z ko­ni­kiem pol­skim Jasło – Łaski
OZHK Rzeszów
14-​15. Próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych SO Bogusławice
16-​17. Próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
18. Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Chronówek
WZHK Warszawa
21. Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Bogusławice
OZHK Łódź
22. Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Łąck
WZHK Warszawa
24-​26. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW ZT Biały Bór
25-​26. Krajowa Wystawa Koników Polskich „TARPANIADA 2004” SO Sieraków Wlkp.
28. Nabór ogie­rów ra­sy ślą­skiej do Zakładu Treningowego SO Książ
OZHK Wrocław
29. Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Białka
LZHK Lublin
30. Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
WMZHK Olsztyn
Październik
1. IV Międzywojewódzka Aukcja Ogierów Zimnokrwistych LKJ Zabajka
OZHK Rzeszów
1-​3. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu SO Książ
1-​3. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami SO Bogusławice
2. Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Kielce
5. Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Mońki
WZHK Białystok
7-​10. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych „POLAGRA-​FARM” MTP Poznań
12. Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Starogard Gd.
PomZHK
14. Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Nowe Jankowice
OZHK Bydgoszcz
16. Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Bonin
ZZHK Szczecin
27-​28. Próba dziel­no­ści oraz au­kcja ogie­rów ra­sy ślą­skiej SO Książ
OZHK Wrocław