Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez wystawienniczo-​hodowlanych 2005

 

Maj
1.
Majówka z koń­mi w par­ku przy zam­ku Pszczyna
OZHK Katowice
7.
Koński Targ Pajęczno
OZHK Łódź
14.
Koński Targ – Muzeum Etnograficzne Skansen Olcha
ZHKZL Zielona Góra
14.
Pokaz ko­ni na sprze­daż i pre­mio­wa­nie źre­biąt SO Gniezno
WlkpZHK Poznań
15.
Regionalna Wystawa Koni Odolanów
WlkpZHK Poznań
21.
Próba dziel­no­ści kla­czy Dzierżążno
WlkpZHK Poznań
28.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy Doruchów
WlkpZHK Poznań
29.
Pokaz ko­ni ho­dow­la­nych Koło
WlkpZHK Poznań
29.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Środa Wlkp.
WlkpZHK Poznań
Czerwiec
4-​5.
Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej SO Białka
LZHK Lublin
4-​5.
Regionalna Wystawa Hodowlana Stare Pole
PomZHK Malbork
5.
Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Łódź
11-​12.
Konie i po­wo­zy Rokosowo
WlkpZHK Poznań
11-​12.
II Wystawa Koni Małych Kwidzyn
PomZHK Malbork
12.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Doruchów
WlkpZHK Poznań
16-​19.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko
WlkpZHK Poznań
18-​19.
Wojewódzka Wystawa Hodowlana Lubań
PomZHK Malbork
19.
Wojewódzka Wystawa Koni Janów Lubelski
LZHK Lublin
25.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ra­sy ślą­skiej
Polowe pró­by za­przę­go­we kla­czy ra­sy ślą­skiej i II dzia­łu ra­sy sp
Poręba
OZHK Katowice
25-​26.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
Lipiec
2.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy Myślęcinek
KPZHK Bydgoszcz
2-​3.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych Bratoszewice
OZHK Łódź
3.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi
Polowe pró­by dziel­no­ści kla­czy w ty­pie wierz­cho­wym
Skorogoszcz
OZHK Katowice
3.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Pudliszki
WlkpZHK Poznań
10.
Regionalna Wystawa Koni Jasionówka
WZHK Białystok
17.
Powiatowa Wystawa Koni Sokółka
WZHK Białystok
17.
Premiowanie źre­biąt ho­dow­la­nych Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
23-​24.
Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Kętrzyn
WMZHK Olsztyn
24.
Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych Wągrowiec
WlkpZHK Poznań
24.
Premiowanie źre­biąt Lubasz
WlkpZHK Poznań
30.
Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych Międzychód
WlkpZHK Poznań
30-​31.
Ścieżka Huculska Rawa Mazowiecka
OZHK Łódź
Sierpień
Wojewódzkie Dożynki w Opolu – Wystawa Koni Opole
OZHK Katowice
8.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego SO Bogusławice
9.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego SO Biały Bór
13-​14.
Międzynarodowy Czempionat Koni Huculskich SK Topolcianky /​ Słowacja
19-​20.
Święto Konika Polskiego – Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego o Memoriał prof. T. Vetulaniego Wojnowo
WMZHK Olsztyn
26-​28.
VI Krajowa Wystawa Koników Polskich „TARPANIADA 2005” SO Sieraków Wlkp.
WlkpZHK Poznań
26-​28.
V Pożegnanie Wakacji z ko­niem hu­cul­skim
Regionalny Czempionat Hodowlany i Użytkowy
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
27.
Polowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy ra­sy ko­nik pol­ski SO Sieraków
WlkpZHK Poznań
Wrzesień
Pokaz Hodowlany Bolesławowo
PomZHK Malbork
2.
Próby dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy ra­sy ko­nik pol­ski oraz prze­gląd stad­ni­ny Popielno
WMZHK Olsztyn
2-​4.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Skokach SO Łąck
3-​4.
Sobótki z ko­niem Stryków
OZHK Łódź
9.
Polowa pró­ba użyt­ko­wo­ści dla ogie­rów i kla­czy ra­sy ko­nik pol­ski Zwierzyniec
LZHK Lublin
10.
Piknik z Konikiem Polskim – Polowe Próby Użytkowości dla ogie­rów i kla­czy Łaski /​ Jasło
OZHK Rzeszów
16-​18.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu SO Książ
17-​18.
Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej SO Gniezno
WlkpZHK Poznań
16-​18.
„Dni Huculskie” SKH Gładyszów – Regetów
21.
Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych SO Łąck
WZHK Warszawa
21.
Nabór ogie­rów ra­sy ślą­skiej do ZT Książ SO Książ
23.
Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych SO Bogusławice
OZHK Łódź
23-​25.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW SO Biały Bór
24.
Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych Chronówek
WZHK Warszawa/​Radom
25.
Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych Bukówiec
WlkpZHK Poznań
28.
Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych SO Białka
LZHK Lublin
30.
Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych SO Kętrzyn
WMZHK Olsztyn
30.-2.X.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Powożeniu SO Bogusławice
Październik
Czempionat Źrebiąt Rychnowo
WMZHK Olsztyn
4.
Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych Zabajka
OZHK Rzeszów
5.
Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych Mońki
WZHK Białystok
6-​9.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych „POLAGRA-​FARM” MTP Poznań
11.
Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
15.
Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych ZT Biały Bór
ZZHK Szczecin
18.
Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych Starogard Gdański
PomZHK Malbork
20-​21.
Próba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej SO Książ
Listopad
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy SK Rzeczna
WMZHK Olsztyn
Stacjonarna i po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy Jęcznik
WMZHK Olsztyn
15-​16.
Próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych SO Bogusławice
17-​18.
Próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych SO Biały Bór
Grudzień
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy SK Liski
WMZHK Olsztyn
Pokaz ogie­rów Poznań – Wola
WlkpZHK Poznań